.

Příbalový leták TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG – POR CPS DUR 20X2MG

Při užití léčivého přípravku TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG naleznete

  • Co je přípravek TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG užívat
  • Jak se přípravek TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRANDOLAPRIL MYLAN 2 MG