.

Příbalový leták TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG – POR CPS DUR 100X2MG

Při užití léčivého přípravku TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG naleznete

  • Co je přípravek TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG užívat
  • Jak se přípravek TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRANDOLAPRIL-RATIOPHARM 2 MG