.

Příbalový leták TRANSMETIL 500 MG INJEKCE – INJ PSO LQF 5X500MG

Při užití léčivého přípravku TRANSMETIL 500 MG INJEKCE si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRANSMETIL 500 MG INJEKCE naleznete

  • Co je přípravek TRANSMETIL 500 MG INJEKCE a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRANSMETIL 500 MG INJEKCE užívat
  • Jak se přípravek TRANSMETIL 500 MG INJEKCE užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRANSMETIL 500 MG INJEKCE uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRANSMETIL 500 MG INJEKCE