.

Příbalový leták TRANSTEC 70 MCG/H – DRM EMP TDR 5X40MG

Při užití léčivého přípravku TRANSTEC 70 MCG/H si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRANSTEC 70 MCG/H naleznete

  • Co je přípravek TRANSTEC 70 MCG/H a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRANSTEC 70 MCG/H užívat
  • Jak se přípravek TRANSTEC 70 MCG/H užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRANSTEC 70 MCG/H uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRANSTEC 70 MCG/H