.

Příbalový leták TRAPAMAPHIN 35 MCG/H – DRM EMP TDR 4X35RG/H

Při užití léčivého přípravku TRAPAMAPHIN 35 MCG/H si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAPAMAPHIN 35 MCG/H naleznete

  • Co je přípravek TRAPAMAPHIN 35 MCG/H a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAPAMAPHIN 35 MCG/H užívat
  • Jak se přípravek TRAPAMAPHIN 35 MCG/H užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAPAMAPHIN 35 MCG/H uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAPAMAPHIN 35 MCG/H