.

Příbalový leták TRAPARAC 37.5 MG/325 MG – POR TBL FLM 15

Při užití léčivého přípravku TRAPARAC 37.5 MG/325 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAPARAC 37.5 MG/325 MG naleznete

  • Co je přípravek TRAPARAC 37.5 MG/325 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAPARAC 37.5 MG/325 MG užívat
  • Jak se přípravek TRAPARAC 37.5 MG/325 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAPARAC 37.5 MG/325 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAPARAC 37.5 MG/325 MG