.

Příbalový leták TRAUMAPLANT – DRM UNG 1X50GM

Při užití léčivého přípravku TRAUMAPLANT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAUMAPLANT naleznete

  • Co je přípravek TRAUMAPLANT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAUMAPLANT užívat
  • Jak se přípravek TRAUMAPLANT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAUMAPLANT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAUMAPLANT