.

Příbalový leták TRAUMEEL – POR TBL NOB 50

Při užití léčivého přípravku TRAUMEEL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAUMEEL naleznete

  • Co je přípravek TRAUMEEL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAUMEEL užívat
  • Jak se přípravek TRAUMEEL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAUMEEL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAUMEEL