.

Příbalový leták TRAVATAN – OPH GTT SOL 1X2.5ML

Při užití léčivého přípravku TRAVATAN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAVATAN naleznete

  • Co je přípravek TRAVATAN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAVATAN užívat
  • Jak se přípravek TRAVATAN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAVATAN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAVATAN