.

Příbalový leták TRAVEL- GUM 20 MG – POR GUM 10X20MG

Při užití léčivého přípravku TRAVEL- GUM 20 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRAVEL- GUM 20 MG naleznete

  • Co je přípravek TRAVEL- GUM 20 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRAVEL- GUM 20 MG užívat
  • Jak se přípravek TRAVEL- GUM 20 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRAVEL- GUM 20 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRAVEL- GUM 20 MG