.

Příbalový leták TRENTAL 400 – POR TBL RET 20X400MG

Při užití léčivého přípravku TRENTAL 400 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRENTAL 400 naleznete

  • Co je přípravek TRENTAL 400 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRENTAL 400 užívat
  • Jak se přípravek TRENTAL 400 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRENTAL 400 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRENTAL 400