.

Příbalový leták TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML – INJ SOL 1X3ML/600UT

Při užití léčivého přípravku TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML naleznete

  • Co je přípravek TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML užívat
  • Jak se přípravek TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRESIBA 200 JEDNOTEK/ML