.

Příbalový leták TRI-REGOL 21+7 – POR TBL OBD 3X28

Při užití léčivého přípravku TRI-REGOL 21+7 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRI-REGOL 21+7 naleznete

  • Co je přípravek TRI-REGOL 21+7 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRI-REGOL 21+7 užívat
  • Jak se přípravek TRI-REGOL 21+7 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRI-REGOL 21+7 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRI-REGOL 21+7