.

Příbalový leták TRI-REGOL – POR TBL OBD 3X21

Při užití léčivého přípravku TRI-REGOL si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRI-REGOL naleznete

  • Co je přípravek TRI-REGOL a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRI-REGOL užívat
  • Jak se přípravek TRI-REGOL užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRI-REGOL uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRI-REGOL