.

Příbalový leták TRIAMCINOLON E L��IVA – DRM UNG 1X20GM

Při užití léčivého přípravku TRIAMCINOLON E L��IVA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIAMCINOLON E L��IVA naleznete

  • Co je přípravek TRIAMCINOLON E L��IVA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIAMCINOLON E L��IVA užívat
  • Jak se přípravek TRIAMCINOLON E L��IVA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIAMCINOLON E L��IVA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIAMCINOLON E L��IVA