.

Příbalový leták TRIAMCINOLON L��IVA UNG – DRM UNG 1X10GM

Při užití léčivého přípravku TRIAMCINOLON L��IVA UNG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIAMCINOLON L��IVA UNG naleznete

  • Co je přípravek TRIAMCINOLON L��IVA UNG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIAMCINOLON L��IVA UNG užívat
  • Jak se přípravek TRIAMCINOLON L��IVA UNG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIAMCINOLON L��IVA UNG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIAMCINOLON L��IVA UNG