.

Příbalový leták TRIAMCINOLON S L��IVA – DRM UNG 1X30GM

Při užití léčivého přípravku TRIAMCINOLON S L��IVA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIAMCINOLON S L��IVA naleznete

  • Co je přípravek TRIAMCINOLON S L��IVA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIAMCINOLON S L��IVA užívat
  • Jak se přípravek TRIAMCINOLON S L��IVA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIAMCINOLON S L��IVA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIAMCINOLON S L��IVA