.

Příbalový leták TRIAMCINOLON TEVA – DRM EML 1X30GM

Při užití léčivého přípravku TRIAMCINOLON TEVA si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIAMCINOLON TEVA naleznete

  • Co je přípravek TRIAMCINOLON TEVA a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIAMCINOLON TEVA užívat
  • Jak se přípravek TRIAMCINOLON TEVA užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIAMCINOLON TEVA uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIAMCINOLON TEVA