.

Příbalový leták TRIASYN 5/5 MG – POR TBL RET 30

Při užití léčivého přípravku TRIASYN 5/5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIASYN 5/5 MG naleznete

  • Co je přípravek TRIASYN 5/5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIASYN 5/5 MG užívat
  • Jak se přípravek TRIASYN 5/5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIASYN 5/5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIASYN 5/5 MG