.

Příbalový leták TRIGRIP – POR CPS DUR 20

Při užití léčivého přípravku TRIGRIP si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIGRIP naleznete

  • Co je přípravek TRIGRIP a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIGRIP užívat
  • Jak se přípravek TRIGRIP užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIGRIP uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIGRIP