.

Příbalový leták TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG – POR TBL PRO 60X35MG IV

Při užití léčivého přípravku TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG naleznete

  • Co je přípravek TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG užívat
  • Jak se přípravek TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIMETAZIDIN MYLAN 35 MG