.

Příbalový leták TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG – POR TBL PRO 60X35MG

Při užití léčivého přípravku TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG naleznete

  • Co je přípravek TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG užívat
  • Jak se přípravek TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIMETAZIDIN TEVA RETARD 35 MG