.

Příbalový leták TRIMETYL-HIDA KIT – INJ PLV SOL 5

Při užití léčivého přípravku TRIMETYL-HIDA KIT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIMETYL-HIDA KIT naleznete

  • Co je přípravek TRIMETYL-HIDA KIT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIMETYL-HIDA KIT užívat
  • Jak se přípravek TRIMETYL-HIDA KIT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIMETYL-HIDA KIT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIMETYL-HIDA KIT