.

Příbalový leták TRINOVUM – POR TBL NOB 3X21(=63)

Při užití léčivého přípravku TRINOVUM si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRINOVUM naleznete

  • Co je přípravek TRINOVUM a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRINOVUM užívat
  • Jak se přípravek TRINOVUM užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRINOVUM uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRINOVUM