.

Příbalový leták TRIPRIM 200 MG – POR TBL NOB 10X200MG

Při užití léčivého přípravku TRIPRIM 200 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIPRIM 200 MG naleznete

  • Co je přípravek TRIPRIM 200 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIPRIM 200 MG užívat
  • Jak se přípravek TRIPRIM 200 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIPRIM 200 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIPRIM 200 MG