.

Příbalový leták TRIQUILAR – POR TBL OBD 1X21

Při užití léčivého přípravku TRIQUILAR si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIQUILAR naleznete

  • Co je přípravek TRIQUILAR a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIQUILAR užívat
  • Jak se přípravek TRIQUILAR užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIQUILAR uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIQUILAR