.

Příbalový leták TRISENOX 1MG/ML – INJ CNC SOL 10X10ML

Při užití léčivého přípravku TRISENOX 1MG/ML si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRISENOX 1MG/ML naleznete

  • Co je přípravek TRISENOX 1MG/ML a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRISENOX 1MG/ML užívat
  • Jak se přípravek TRISENOX 1MG/ML užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRISENOX 1MG/ML uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRISENOX 1MG/ML