.

Příbalový leták TRISEQUENS – POR TBL FLM 1X28

Při užití léčivého přípravku TRISEQUENS si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRISEQUENS naleznete

  • Co je přípravek TRISEQUENS a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRISEQUENS užívat
  • Jak se přípravek TRISEQUENS užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRISEQUENS uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRISEQUENS