.

Příbalový leták TRITACE 2.5 MG – POR TBL NOB 90X2.5MG

Při užití léčivého přípravku TRITACE 2.5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRITACE 2.5 MG naleznete

  • Co je přípravek TRITACE 2.5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRITACE 2.5 MG užívat
  • Jak se přípravek TRITACE 2.5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRITACE 2.5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRITACE 2.5 MG