.

Příbalový leták TRITACE 5 – POR TBL NOB 30X5MG

Při užití léčivého přípravku TRITACE 5 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRITACE 5 naleznete

  • Co je přípravek TRITACE 5 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRITACE 5 užívat
  • Jak se přípravek TRITACE 5 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRITACE 5 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRITACE 5