.

Příbalový leták TRITAZIDE 5 MG/25 MG – POR TBL NOB 28

Při užití léčivého přípravku TRITAZIDE 5 MG/25 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRITAZIDE 5 MG/25 MG naleznete

  • Co je přípravek TRITAZIDE 5 MG/25 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRITAZIDE 5 MG/25 MG užívat
  • Jak se přípravek TRITAZIDE 5 MG/25 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRITAZIDE 5 MG/25 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRITAZIDE 5 MG/25 MG