.

Příbalový leták TRITTICO AC 150 – POR TBL RET 60X150MG

Při užití léčivého přípravku TRITTICO AC 150 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRITTICO AC 150 naleznete

  • Co je přípravek TRITTICO AC 150 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRITTICO AC 150 užívat
  • Jak se přípravek TRITTICO AC 150 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRITTICO AC 150 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRITTICO AC 150