.

Příbalový leták TRITTICO AC 75 – POR TBL RET 30X75MG

Při užití léčivého přípravku TRITTICO AC 75 si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRITTICO AC 75 naleznete

  • Co je přípravek TRITTICO AC 75 a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRITTICO AC 75 užívat
  • Jak se přípravek TRITTICO AC 75 užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRITTICO AC 75 uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRITTICO AC 75