.

Příbalový leták TRIVIVAC – INJ PSO LQF 5X1Dďż˝V+5X0.7ML ROZ

Při užití léčivého přípravku TRIVIVAC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRIVIVAC naleznete

  • Co je přípravek TRIVIVAC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRIVIVAC užívat
  • Jak se přípravek TRIVIVAC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRIVIVAC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRIVIVAC