.

Příbalový leták TROBALT 300 MG – POR TBL FLM 168(2X84)X300MG

Při užití léčivého přípravku TROBALT 300 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TROBALT 300 MG naleznete

  • Co je přípravek TROBALT 300 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TROBALT 300 MG užívat
  • Jak se přípravek TROBALT 300 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TROBALT 300 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TROBALT 300 MG