.

Příbalový leták TROBALT 50 MG/100 MG – POR TBL FLM 21X50MG+42X100MG

Při užití léčivého přípravku TROBALT 50 MG/100 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TROBALT 50 MG/100 MG naleznete

  • Co je přípravek TROBALT 50 MG/100 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TROBALT 50 MG/100 MG užívat
  • Jak se přípravek TROBALT 50 MG/100 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TROBALT 50 MG/100 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TROBALT 50 MG/100 MG