.

Příbalový leták TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK – POR SOL 1X300ML/30GM+10ML ST

Při užití léčivého přípravku TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK naleznete

  • Co je přípravek TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívat
  • Jak se přípravek TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRUND 100 MG/ML PERORďż˝LNďż˝ ROZTOK