.

Příbalový leták TRUVADA 200 MG/245 MG – POR TBL FLM 1X30

Při užití léčivého přípravku TRUVADA 200 MG/245 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRUVADA 200 MG/245 MG naleznete

  • Co je přípravek TRUVADA 200 MG/245 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRUVADA 200 MG/245 MG užívat
  • Jak se přípravek TRUVADA 200 MG/245 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRUVADA 200 MG/245 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRUVADA 200 MG/245 MG