.

Příbalový leták TRYPSONE 1.0 G – INF PSO LQF 1.0GM+50ML

Při užití léčivého přípravku TRYPSONE 1.0 G si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TRYPSONE 1.0 G naleznete

  • Co je přípravek TRYPSONE 1.0 G a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TRYPSONE 1.0 G užívat
  • Jak se přípravek TRYPSONE 1.0 G užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TRYPSONE 1.0 G uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TRYPSONE 1.0 G