.

Příbalový leták TUBERCULIN PPD RT 23 SSI – INJ SOL 10X1.5ML/0.6RG

Při užití léčivého přípravku TUBERCULIN PPD RT 23 SSI si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TUBERCULIN PPD RT 23 SSI naleznete

  • Co je přípravek TUBERCULIN PPD RT 23 SSI a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TUBERCULIN PPD RT 23 SSI užívat
  • Jak se přípravek TUBERCULIN PPD RT 23 SSI užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TUBERCULIN PPD RT 23 SSI uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TUBERCULIN PPD RT 23 SSI