.

Příbalový leták TUSSIN – POR GTT SOL 1X10ML

Při užití léčivého přípravku TUSSIN si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TUSSIN naleznete

  • Co je přípravek TUSSIN a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TUSSIN užívat
  • Jak se přípravek TUSSIN užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TUSSIN uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TUSSIN