.

Příbalový leták TWINRIX PAEDIATRIC – INJ SUS 10X0.5ML+SJ

Při užití léčivého přípravku TWINRIX PAEDIATRIC si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TWINRIX PAEDIATRIC naleznete

  • Co je přípravek TWINRIX PAEDIATRIC a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TWINRIX PAEDIATRIC užívat
  • Jak se přípravek TWINRIX PAEDIATRIC užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TWINRIX PAEDIATRIC uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TWINRIX PAEDIATRIC