.

Příbalový leták TWYNSTA 40 MG/5 MG – POR TBL NOB 360(4X90X1)

Při užití léčivého přípravku TWYNSTA 40 MG/5 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TWYNSTA 40 MG/5 MG naleznete

  • Co je přípravek TWYNSTA 40 MG/5 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TWYNSTA 40 MG/5 MG užívat
  • Jak se přípravek TWYNSTA 40 MG/5 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TWYNSTA 40 MG/5 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TWYNSTA 40 MG/5 MG