.

Příbalový leták TWYNSTA 80 MG/10 MG – POR TBL NOB 14

Při užití léčivého přípravku TWYNSTA 80 MG/10 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TWYNSTA 80 MG/10 MG naleznete

  • Co je přípravek TWYNSTA 80 MG/10 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TWYNSTA 80 MG/10 MG užívat
  • Jak se přípravek TWYNSTA 80 MG/10 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TWYNSTA 80 MG/10 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TWYNSTA 80 MG/10 MG