.

Příbalový leták TYPHERIX – INJ SOL 10X0.5ML/Dďż˝V

Při užití léčivého přípravku TYPHERIX si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TYPHERIX naleznete

  • Co je přípravek TYPHERIX a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TYPHERIX užívat
  • Jak se přípravek TYPHERIX užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TYPHERIX uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TYPHERIX