.

Příbalový leták TYPHIM VI – INJ SOL 1X0.5ML/25RG STďż˝

Při užití léčivého přípravku TYPHIM VI si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TYPHIM VI naleznete

  • Co je přípravek TYPHIM VI a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TYPHIM VI užívat
  • Jak se přípravek TYPHIM VI užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TYPHIM VI uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TYPHIM VI