.

Příbalový leták TYR ANAMIX INFANT – POR PLV SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku TYR ANAMIX INFANT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TYR ANAMIX INFANT naleznete

  • Co je přípravek TYR ANAMIX INFANT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TYR ANAMIX INFANT užívat
  • Jak se přípravek TYR ANAMIX INFANT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TYR ANAMIX INFANT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TYR ANAMIX INFANT