.

Příbalový leták TYSABRI 300 MG – INF CNC SOL 1X15ML(20MG/ML)

Při užití léčivého přípravku TYSABRI 300 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TYSABRI 300 MG naleznete

  • Co je přípravek TYSABRI 300 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TYSABRI 300 MG užívat
  • Jak se přípravek TYSABRI 300 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TYSABRI 300 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TYSABRI 300 MG