.

Příbalový leták TYVERB 250 MG – POR TBL FLM 84X250MG

Při užití léčivého přípravku TYVERB 250 MG si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku TYVERB 250 MG naleznete

  • Co je přípravek TYVERB 250 MG a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek TYVERB 250 MG užívat
  • Jak se přípravek TYVERB 250 MG užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek TYVERB 250 MG uchovávat

Stáhnout příbalový leták – TYVERB 250 MG