.

Příbalový leták UCD ANAMIX INFANT – POR PLV SOL 1X400GM

Při užití léčivého přípravku UCD ANAMIX INFANT si důkladně přečtěte příbalový leták a řiďte doporučením Vašeho lékaře nebo konzultujte užívání léčivého přípravku se svým lékárníkem!

V příbalovém letáku UCD ANAMIX INFANT naleznete

  • Co je přípravek UCD ANAMIX INFANT a k čemu se používá
  • Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek UCD ANAMIX INFANT užívat
  • Jak se přípravek UCD ANAMIX INFANT užívá
  • Možné nežádoucí účinky
  • Jak přípravek UCD ANAMIX INFANT uchovávat

Stáhnout příbalový leták – UCD ANAMIX INFANT